Zagrożenia w rolnictwie widziane oczami dziecka

Pracownicy Oddziału PIP w Białej Podlaskiej Barbara Niedzińska nadinspektor pracy i Magdalena Grodzicka młodszy inspektor pracy zorganizowały w dniach 14 i 20 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie oraz w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie pogadankę będącą I częścią konkursu plastycznego „Zagrożenia w rolnictwie widziane oczami dziecka”.
Konkurs, którego uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 16 grudnia 2013 roku w Konstantynowie, polegał na wykonaniu dowolną techniką plastyczną pracy przedstawiającej sytuacje zagrożenia zdrowia i życia dzieci na terenach wiejskich. Przeprowadzona przez inspektorów pracy prelekcja miała na celu przybliżenie dzieciom tematyki związanej z zagrożeniami na wsi. Podczas pogadanki dzieciom klas 0 – III wyświetlono film pt. „Rodzina Porażków” a dzieciom klas IV-VI film „Bezpiecznie na wsi” nawiązujące do tematyki.
W dniu 10.12.2013r. młodszy inspektor pracy wraz z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Komarnie: Markiem Horbowiczem – dyrektorem szkoły, Małgorzatą Wasilewską – nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz Agnieszką Charko – nauczycielem plastyki, dokonali oceny złożonych przez dzieci prac i wyłonili 24 prace najbardziej odpowiadające tematyce konkursowej.
Podczas uroczystego finału konkursu, który odbył się w dniu 16 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Konstantynowie, laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe.
Państwowa Inspekcja Pracy była fundatorem 9 nagród a nagrody osobiście wręczyła pani Danuta Serwinowska z-ca okręgowego inspektora pracy w Lublinie:

  • Nikoli Mirończuk z oddziału przedszkolnego w Komarnie
  • Pawłowi Chomiuk ze kl. I  Sz. P w Konstantynowie
  • Kindze Paluch ze kl. II Sz. P w Konstantynowie
  • Dominice Johan ze kl. II Sz. P w Konstantynowie
  • Karolinie Wereszko z kl. III Sz. P w Konstantynowie
  • Karinie Dudko z kl. IV Sz. P w Konstantynowie
  • Annie Celińskiej z kl. V Sz. P w Konstantynowie
  • Konradowi Kołodyńskiemu z kl. VI Sz. P w Konstantynowie
  • Agacie Kapłan z kl. V Sz. P w Komarnie

Pozostałym laureatom nagrody ufundowali obecni na uroczystości Romuald Murawski wójt gminy Konstantynów, Tadeusz Łazowski starosta bialski oraz Marek Horbowicz dyrektor szkoły.
Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów kółka teatralnego Szkoły Podstawowej w Konstantynowie.